IT Manager

IT Managerjest oprogramowaniem stworzonym do inwentaryzacji i zarządzania działającym sprzętem oraz aplikacjami w przedsiębiorstwie. Wykorzystując zainstalowane agenty na komputerach użytkowników pozwala centralnie kontrolować aplikacje, czas pracy czy podłączone zewnętrzne nośniki danych. Dodatkowo scala on funkcjonalność Helpdesk, pomagając w szybszym rozwiązaniu usterek sprzętu i oprogramowania.

IT Manager wypełnia takie zadania jak:

  • Inwentaryzacja sprzętu oraz systemu operacyjnego poprzez zebranie informacji o procesorach, pamięci, dyskach twardych, napędach wymiennych, optycznych, kartach graficznych oraz sieciowych, BIOS czy zainstalowanych drukarkach.

  • Inwentaryzacja i zarządzanie oprogramowaniem – kompletowanie listy aplikacji zainstalowanych na stanowiskach. Zbieranie informacji o wykorzystywanych licencjach. Tworzenie polityk bezpieczeństwa usuwające nieporządne programy.
  • Zarządzanie uruchomionymi aplikacjami i usługami systemowymi – możliwość tworzenia polityk blokowania niepożądanych procesów.
  • Podsystem Helpdesk – możliwość wyszukania po użytkowniku konkretnego stanowiska komputerowego. System pozwala na wymuszanie skanowania sprzętu, oprogramowania, podgl¹d zawartości pulpitu, włączania/wyłączanie komputera. łatwe zgłaszanie problemów oraz organizacja rozwiązywania problemów.
  • Archiwizacja i zabezpieczenie danych z napędów wymiennych – rejestrowanie pracy stanowiska wszelkich operacji na podłączonych dysków USB – z poziomu konsoli Administrator może dla wybranej grupy lub stanowiska stworzyć politykę blokującą klasę FDD,CD/DVD lub USB. IT Manager wspiera archiwizację danych poprzez utworzenie dla wybranego stanowiska lub grupy stanowisk dowolnej ilości zadań archiwizacji.
  • Zdalny nadzór przeglądanych stron WWW oraz aplikacji uruchamianych – oprogramowanie co 1 minutę analizuje jakie okno jest aktywne oraz jaka aplikacja go wywołała.